Stavební firma Slivoň s.r.o.

tel. +420 605 206 141, e-mail:info@sfslivon.cz

Tel.:  +420 605 206 141
e-mail:info@sfslivon.cz

Tel.:  +420 605 206 141
e-mail:info@sfslivon.cz

Architektura

Památník Jana Palacha Všetaty

Na přeměnu původního vesnického domku s malou zahradou vypsalo Národní muzeum v roce 2015 umělecko-architektonickou soutěž. Její vítězové Miroslav Cikán a Pavla Melková z MCA atelieru navrhli nadčasový projekt, který vnímá Palachovo sebeupálení jako klín, který rozdělil společnost a hluboce zasáhl osudy celé rodiny. Současně ale projekt otevírá Palachův odkaz široké veřejnosti a vytváří z něj věc veřejnou. Hlavním úkolem bylo zachytit a interpretovat hrdinský Palachův skutek, jeho vliv na osudy společnosti a samotné rodiny, citlivě včlenit Památník do prostoru Všetat a v neposlední řadě si poradit s komplikovaným prostorem domu, kde Jan Palach strávil své dětství a mládí.